Yrittäjä, mikä on työtuntisi todellinen hinta?

työtunnin hinta

Onko työtuntisi arvo 12 euroa tunnilta, 18 euroa tunnilta vai jotain ihan muuta? En tarkoita tässä todellakaan asiakkaalta laskutettavaa hintaa, vaan sitä, mitä yksi sinun työtuntisi maksaa yrityksellesi. Kannattavuus ja yrityksen talous ovat lempikysymyksiäni ja luonnollisesti jokaisen yrityksen elintärkeitä asioita. Tiedätkö sinä, mikä on yrittäjänä sinun työtuntisi hinta ja todellinen hinta yrityksellesi?

Varsinkin yksin- ja pienyrittäjän on elintärkeää tietää, millaisia kustannuksia hänestä itsestään (yrityksen tärkeimmästä resurssista) aiheutuu yritykselle – tai aiheutuisi, jos yrittäjä aina huolehtisi omasta palkastaan yhtä huolellisesti kuin laskujen maksamisesta muille. Omassa asiakaskunnassani on paljon asiantuntijayrittäjiä, joilla yrittäjän oma palkka on suuri osa yrityksen kokonaiskustannuksista. Yrittäjän riittävän suuri oma palkka tulee tai ainakin tulisi tulla aina katetuksi yrityksen myyntituotoista.

Mikä on Emma Esimerkin työtunnin hinta omalle yritykselleen?

Teen tässä laskelman Emma Esimerkille. Hän toimii yrittäjänä ja haluaa saada palkkaa yritystoiminnastaan 2000 euroa kuukaudessa. Emma ei ole yleensä pitänyt yritystoiminnastaan palkallista lomaa, mutta haluaisi sen toteutuvan jatkossa. Hän haluaisi tehdä töitä ja pitää lomaa saman määrän kuin mitä useimmat palkansaajatkin (kaksi päivää kuukaudessa, yhteensä siis 24 päivää vuodessa). Hän laskee itselleen myös työntekijöille usein käytössä olevan lomarahan, puolet vuosiloma-ajan palkasta. Mikä olisi työtunnin hinta tällaisilla summilla?

Yrittäjän sivukulut määräytyvät yhtiömuodon, YEL-työtulon ja yrittäjän muiden omien päätösten mukaan. Käytän esimerkissäni osakeyhtiömuotoa ja palkkatoiveen mukaista YEL-työtuloa (24000e vuodessa). Emma Esimerkillä on osakeyhtiö ja hän on ottanut vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ja sairauskuluvakuutuksen, mutta selkeyden vuoksi näitä ei huomioida tässä laskelmassa sivukuluihin. Kannattaa myös huomioida, että tässä laskelmassa ei oteta mitään yrityksen kustannuksia (puhelin, nettiyhteys, toimitilat, palvelujen ja tarvikkeiden ostot jne.) lainkaan huomioon.

Emman kuukausipalkka (huomioituna lomarahan määrällä), YEL-maksu ja sosiaaliturvamaksu tekee yhteenlaskettuna vuodessa 31.147 euroa. Sivukulujen osuudeksi tulee siis 29,8 % palkan päälle. Työpäiviä on tänä vuonna 254 ja työtunteja 7,5 tunnin työpäivillä laskettuna yhteensä 1905. Näistä työpäivistä 24 Emma pitää vuosilomaa, joten tosiasiallisia työskentelypäiviä on enintään 230 (olettaen, että Emma ei esimerkiksi sairastu). Emma varaa viisi työpäivää yritystoimintansa kehittämiseen ja itsensä kouluttamiseen. Näin Emmalle kertyy 1687,5 työtuntia vuodessa. Tosiasiallisten työtuntien määrää voi olla monen yrittäjän vaikea tietää, ellei yrittäjä seuraa työtuntejaan (myös ns. toimistohommien hoitamiseen liittyen!). Monelle yrittäjälle tuntuu vaikealta pystyä edes arvioimaan omien työtuntien määrä. Kannustan silti siihen, koska usein yrittäjän oman työajan määrä ja varsinkin sen tehokkuus vaikuttavat monin tavoin koko yritystoiminnan kannattavuuteen.

Pääsemme nyt siis laskemaan Emman työtunnin arvon, koska siihen luonnollisesti vaikuttaa se, montako tuntia Emma tekee töitä vuodessa. Edellämainituilla tiedoilla Emman työtunnin arvo on 18,46 euroa. Emman tulisi saada siis yritystoiminnastaan katetta jokaisena työtuntinaan 18,46 euroa (1687,5 työtuntia vuodessa).

Yrittäjät tekevät usein pitkää päivää ja yli 50-tuntista työviikkoa. Lomia pidetään yleisesti joko yksittäisinä vapaapäivinä silloin tällöin tai enintään parin viikon verran koko vuodessa. Mikäli Emma työskentelee 50 tuntia viikossa ja pitää kaksi viikkoa lomaa (ilman, että maksaa itselleen lomarahaa tai hankkii loma-ajakseen maksullista työresurssia), tulee työtunnin arvoksi 12,46 euroa.

Älä lisää työtuntiesi määrää vaan työskentele tuloksellisemmin

Yrittäjän tehdessä pidempää päivää työtunnin arvo laskee. Tällöin voisi ajatella, että yrittäjän on helpompaa saada katetta palkkakustannuksilleen tekemällä enemmän työtunteja – tällöinhän yritystoiminnasta tarvittava summa palkkakustannusten kattamiseksi on tuntia kohden pienempi kuin vähemmällä työtuntimäärällä. Mutta mitä jos yrittäjä pystyisikin työskentelemään ei pidempää päivää ja työviikkoa tehden sekä lomistaan tinkien vaan tuloksellisemmin ja vaikuttavammin? Tiedän todella monta yrittäjää, jotka iloitsisivat lisääntyneestä vapaa-ajasta, jota voisi käyttää vaikka perheen ja rakkaiden kanssa olemiseen tai omasta fyysisestä kunnosta huolehtimiseen. Yrittäjän olisi siis hyödyllistä varsinkin oman hyvinvointinsa vuoksi joskus pysähtyä kunnolla miettimään, miten pienemmällä työtuntimäärällä voisi saada aikaan enemmän myyntiä. Investoimalla näin itseen ja omaan yritystoimintaan saa siihen laitetun ajan ja mahdollisen rahan kokemusteni mukaan usein todella nopeasti takaisin.

Yrittäjän ei kannata pyrkiä tekemään enemmän työtunteja, vaan työskentelemään viisaammin ja tuloksellisemmin. Se on täysin mahdollista ja usein se vaatii sitä, mitä menestys yleensäkin: selkeyttä, näkökulmia ja tukea.

Mitä ajatuksia ja kysymyksiä sinulle herää työtuntisi arvosta ja hinnasta? Kuulisin siitä ilolla! Olet todella tervetullut lähettämään sähköpostia tytti@tyttilaine.fi , Facebookin yksityisviestillä tai toki myös avoimena kommenttina ♥

Jos haluat oppia lisää, miten voit saavuttaa haluamasi palkkatason, klikkaa itsesi maksuttomalle Enemmän euroja! -verkkokurssille.

Sinun ja yritystoimintasi tueksi,

Tytti *

tyttilaine.fi

Tytti Laine
Someillaan?

Kommentit

Tytti Laine
Tytti Laine on yrittäjyyden moniosaaja, yrittäjävalmentaja ja yrittäjien onnistumisten vauhdittaja. Hän auttaa työkseen itsensä työllistäviä huipputyyppejä eli pienyrittäjiä tukemalla heidän yrittäjyys- ja digiosaamistaan, palveluidensa tuotteistusta ja hinnoittelua, kasvumahdollisuuksiaan sekä verkostoitumistaan. Tytti on luonut maksuttoman Enemmän euroja! -verkkokurssin, jonka kautta hän haluaa auttaa yrittäjiä saamaan yritystoiminnastaan enemmän iloa ja rahaa. Liity mukaan www.enemmaneuroja.fi ja valmistaudu onnistumaan!
Haluatko lisää intoa ja inspiraatiota? Onnistuu! Jätä tietosi