Yksinyrittäjä ei ole kummajainen, yksinyrittäjyys on yleisin yrittäjyyden muoto

Tiesitkö, että yksinyrittäjyys on yrittämisen yleisin muoto? Yksinyrittäjien osuus Suomen Yrittäjien jäsenistöstä on huimat 58 prosenttia ja yksinyrittäjien määrä on viimeisen viidentoista vuoden aikana kasvanut yli kolmanneksella. Yksinyrittäjyys on yleistynyt työelämässä hurjaa vauhtia ja se on todella olennaista ottaa jatkossa paremmin huomioon sekä lainsäädännössä että muutenkin yhteiskunnassa.

Olen ollut mukana laatimassa Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminnan uutta Tavoite- ja toimenpideohjelmaa 2019-2022, joka pyrkii edistämään yksinyrittäjyyttä ja parantamaan yksinyrittäjän asemaa yhteiskunnassa. Ohjelmaa on työstetty yhteistyössä Suomen Yrittäjien keskustoimiston asiantuntijoiden ja yksinyrittäjäverkoston johtoryhmän jäsenten kanssa.

Suomen Yrittäjien tavoitteina on parantaa yksinyrittäjien sosiaaliturvaa sekä edistää heihin kohdistuvaa veropolitiikkaa. Ohjelmassa huomioidaan myös yksinyrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi sekä kehitetään yksinyrittäjälle kohdistettua viestintää. Ohjelman toivotaan myös herättävän keskustelua, levittävän hyviä käytäntöjä sekä edistävän verkostoitumista yksinyrittäjien asioiden tiimoilta alueilla.

 

Työntekijä ja yksinyrittäjä tasa-arvoiseen asemaan sosiaaliturvassa

Yksinyrittäjän mahdollisuudet hyödyntää erilaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat rajalliset. Ohjelman tavoitteena onkin huolehtia, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti huolimatta siitä, onko kyseessä työntekijä vai yksinyrittäjä. Myös yksinyrittäjällä tulee olla mahdollisuus sosiaaliturvaan ja ansioturvaetuuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että sekä eläketurvaan, työttömyysturvaan, perhe-etuuksiin, opintotukeen sekä toimeentulotukeen ja asumistukeen kaivataan muutoksia.

Esimerkiksi yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämiseen pitää olla nykyistä joustavampi mahdollisuus, opiskelijoiden pitää saada kerryttää tuloja yritystoiminnastaan ilman, että se tapahtuu opintotuen kustannuksella, eikä toimeentulotuen tai asumistuen myöntämiseen saa vaikuttaa mitkään muut seikat kuin yrittäjän todelliset kuukausiansiot.

Sosiaaliturvajärjestelmää halutaan helpottaa ja yksinkertaistaa niin, että se lisää yksinyrittäjän vapautta ja vastuuta oman turvansa järjestämisestä.

 

Verotus kannustavammaksi

Verotuksen tulisi kannustaa yrittäjää investointeihin, talouskasvuun ja työllistämiseen, ja sen pitäisi olla ennustettavaa ja johdonmukaista. Arvonlisäverovelvollisen toiminnan rajan sekä liukuen poistuvan alarajahuojennuksen ylärajan nostoilla voitaisiin helpottaa yritystoimintaa sekä kannustaa yritysten kasvuun nykyistä arvonlisäverorajaa laajemmalla alueella.

Yksityisiä liikkeen- ja ammatinharjoittajia ei koske omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu, sillä he eivät voi olla itsensä työnantajia eivätkä voi saada kyseistä verovapaata etua.  Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin tuleekin lisätä säännös toiminimiyrittäjien omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun verovähennyskelpoisuudesta.

 

Yksinyrittäjä on liiketoimintansa vahvin tai heikoin lenkki

Yksinyrittäjän hyvinvointi on edellytys liiketoiminnassa menestymiselle. Yksinyrittäjillä on suuri työkyvyn tuen tarve. Työkyvyssä on kyse ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.

Hyvinvoinnin perusta rakentuu terveydestä sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Muutokset niissä vaikuttavat työkykyyn. Terveyden heikkeneminen uhkaa työkykyä, hyvä terveys taas tukee sitä. Riittävä lepo, työstä irtautuminen aika ajoin sekä fyysisen ja henkisen kunnon hoitaminen ovat tärkeitä keinoja, joilla yksinyrittäjä säilyttää terveytensä yrittäjäuran kaikissa vaiheissa.

Työterveyshuoltoon tarvitaan kevyitä ja joustavia toimintamalleja tukemaan yrittäjien työkykyä sekä vastaamaan muuttuvan yrittäjyyden ja työn uusien muotojen haasteisiin.

Parhaimmillaan työ koetaan merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Yrittäjyyteen liittyvä vapauden tunne, työn kokeminen merkitykselliseksi sekä mahdollisuus tehdä työ hyvin ovat keskeisiä motivaation lähteitä monelle yksinyrittäjälle.

 

Yksinyrittäjyys voimakkaammin huomioon Suomen Yrittäjissä

Suomen Yrittäjien keskusjärjestössä on tämän ohjelman myötä päätetty kiinnittää erityistä huomiota juuri yksinyrittäjien aseman kohentamiseen.

Yksinyrittäjät huomioidaan tulevissa valtakunnallisissa tapahtumissa ja niiden yhteyteen pyritään järjestämään yksinyrittäjien tapaamisia. Tällä tavoin halutaan esimerkiksi tukea yksinyrittäjien verkostoitumista. Lisäksi järjestetään erillinen tilaisuus aluejärjestöjen yksinyrittäjäverkostojen jäsenille ja yhteyshenkilöille sekä tuetaan erilaisia alue- ja toimialajärjestöjen hankkeita, jotka pyrkivät tukemaan yksinyrittäjiä tai edistämään yksinyrittäjätoimintaa.

Yrittäjäjärjestö aikoo jatkossa lähettää yksinyrittäjille erikseen muutaman kerran vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, joiden sisältö keskittyy vain yksinyrittäjiä koskettaviin aiheisiin. Medialle kerrotaan yksinyrittäjien kaipaamista uudistuksista, yksinyrittäjien edunvalvonnan etenemisestä sekä siitä, miten Suomen Yrittäjien jäsenistä yli puolet on yksinyrittäjiä. Haastattelupyyntöihin vastattaessa tarjotaan aina ensisijaisesti yksinyrittäjää.

 

Enemmän euroja yksinyrittäjälle?

Mitä pienempi yritys, sitä lähempänä se on minun sydäntäni. Mielestäni yksinyrittäminen on yrittäjyyden haastavin laji. Siinä kaikki kiteytyy sen tosiasian ympärille, että yksi ainoa ihminen on yhtä kuin yrityksen koko henkilöstö. Yksinyrittäjällä on monta erilaista hattua päässään. Hän on toimitusjohtaja, markkinointipäällikkö, talouspäällikkö, sihteeri, siivooja ja vaikka mitä. Yksi ihminen on 100 prosenttia henkilöstöstä eikä ole todellakaan yhdentekevää, mitä yksinyrittäjä päättää tehdä ja miten haluaa toimia. Juuri se tekee yksinyrittäjyydestä niin haastavaa, että täytyy valita hyvin tarkkaan, mihin käyttää aikansa.

Ei turhaan sanota, että aika on rahaa. Yksinyrittäjät kokevat tutkitusti paljonkin haasteita saada yritystoiminnastaan riittävää toimeentuloa. Kuten kirjoitin jo pari vuotta sitten Suomen yrittäjien blogissani, ovat yksinyrittäjät pienituloisempia kuin eläkeläiset. Joka kuudes yksinyrittäjä ansaitsee alle köyhyysrajan eli 1190 euroa kuukaudessa.

Mikäli sinä tai yrittäjätuttusi haluaa saada omasta yritystoiminnasta enemmän euroja, suosittelen tulemaan mukaan täysin maksuttomalle Enemmän euroja -verkkokurssilleni, jossa oppii viidessä päivässä, miten nauttia ja tienata yrittäjänä enemmän.

 

Nostetaan yhdessä yksinyrittäjyys nousuun!

 

 

Tytti Laine
Someillaan?

Kommentit

Tytti Laine
Tytti Laine on yrittäjyyden moniosaaja, yrittäjävalmentaja ja yrittäjien onnistumisten vauhdittaja. Hän auttaa työkseen itsensä työllistäviä huipputyyppejä eli pienyrittäjiä tukemalla heidän yrittäjyys- ja digiosaamistaan, palveluidensa tuotteistusta ja hinnoittelua, kasvumahdollisuuksiaan sekä verkostoitumistaan. Tytti on luonut maksuttoman Enemmän euroja! -verkkokurssin, jonka kautta hän haluaa auttaa yrittäjiä saamaan yritystoiminnastaan enemmän iloa ja rahaa. Liity mukaan www.enemmaneuroja.fi ja valmistaudu onnistumaan!
Haluatko lisää intoa ja inspiraatiota? Onnistuu! Jätä tietosi